Mobil+420 775 748 800

email info@ingetour.cz

      Nemůžete se dovolat?


   Víte, že...

...pro děti máme připravenou hru „Putování s Brodimilem“?


   Rychlé odkazy:

SPLOUVÁNÍ TEPLÉ VLTAVY

Informační leták NP Šumava pro splování NAJDETE ZDE

Jak se registrovat?

  pouze na stránkách www.npsumava.cz

  registrace lodě se provádí pouze na jméno, které je při registraci na místě ověřeno na základě dokladu totožnosti. Při registraci přes registrační systém obdržíte mailem potvrzení o uhrazení a registraci. Po předložení tohoto potvrzení Vám bude vydána registrační známka, kterou je nutno nalepit na viditelné místo na předek lodi – registrovaný se jí prokazuje při případné kontrole

  další informace lze získat na čísle 731 530 418 (v provozu od 1.5.2015)

Kde se nachází registrační místa?

  u Soumarského mostu je označeno tabulí „Registrační a informační místo“ – zde se budou moci návštěvníci registrovat, v době od 8.00 – 16.00 hodin každý den splouvání (v květnu – o víkendech, v červnu až říjnu – denně)

Registrační poplatek

  poplatek při on-line rezervaci je 500 Kč/ loď

  poplatek při registraci na místě je 600 Kč/ loď

  pokud podmínky pro registrované splouvání nebudou naplněny (podlimitní výška hladiny vody), bude registrace automaticky zrušena a platba vrácena zpět na účet

Uhrazenou registraci lze zrušit za následujících podmínek:

  7 a více dnů před dnem registrace bude vráceno 100% uhrazené částky

  48 hodin - 7 dnů před časem registrace bude vráceno 50% uhrazené částky

  méně než 48 hodin před časem registrace se uhrazená částka nevrací

Co následuje po registraci?

  každý vodák má možnost se informovat o aktuální výšce hladiny (tzn. zda je povoleno splouvání) prostřednictvím www.npsumava.cz, nebo na vodočetné lati u Soumarského mostu

Jak před samotným vyplutím?

  registrovaný vodák se dostaví pro registrační známku v hodině vyplutí. Tolerance vyplutí je max.15 min. po stanovené hodině !!!

  je-li Vaše hodina vyplutí např. v 8.00 hodin, musíte si registrační známku vyzvednout v Registračním a informačním místě Soumarský Most a vyplout nejpozději v 8.15 hodin. Pokud tak neučiníte, Vaše registrace propadá.

  registrovaný si sám zajistí loď pro splouváníTelefon: +420 775 748 800 || Email: info@ingetour.cz