Mobil+420 775 748 800
      Nemůžete se dovolat?

email info@ingetour.cz

   Víte, že...

...v roce 2017 můžete opět využít slevový Vltavský balíček


   Rychlé odkazy:

Partner Ingetour:


Decathlon

Školení instruktorů vodní turistiky

Školení instruktorů vodní turistiky pořádané a podporované půjčovnou lodí Ingetour se stalo tradiční a vyhledávanou akcí nejen učitelů, ale i veřejností.

Pětidenní náročný program "na vodě i ve vodě" prověří Vaše vodácké dovednosti a zkušenosti. Je určen jak pro začátečníky, kteří zde mohou získat nové zkušenosti, tak pro pokročilé, kteří zde mají možnost konfrontovat své dovednosti se zkušenými instruktory.

Školení má akreditaci MŠMT ČR.

Termíny:

  4.5. - 8.5. 2017

  23.8. - 27.8. 2017

  doškolení (více informací zde)

Místo:

kemp Vltavan - Český Krumlov, Nové Spolí

Finanční náklady:

2500,- Kč

500,- Kč za vystavení licence "instruktor vodní turistiky".

Přihlášky:

  elektronický formulář

  pavel.kolouch@seznam.cz

Po přihlášení Vám zašleme podrobnější propozice a informace o školení.

Bližší informace Vám rádi poskytneme na tel. čísle 720 073 292 a emailu pavel.kolouch@seznam.cz.

Program:

1. Základní výcvik a metodika jízdy na kánoi na klidné a proudící vodě

Výcviku na kánoi věnujeme největší pozornost, začínáme pádlovací technikou na klidné vodě, otáčení lodě na místě, řízení lodě, vjezd z tišiny do proudu a z proudu do tišiny, traverz apod., závěrečná praktická zkouška je právě na kánoi. Kromě metodické řady se však seznámíte s cvičením na zvýšení stability lodě, vyzkoušíte si hry pro zpestření výcviku na klidné vodě.

2. Základní výcvik na kajaku a raftu

Základní výcvik na kajaku je věnován spíše seznámení se s tímto plavidlem, pro zájemce je však připraven další zdokonalovací program, příp. výcvik eskymáckých obratů. Výcvik na raftu slouží také především k seznámení s tímto plavidlem, způsobem řízení, jeho výhodami a nevýhodami pro školní kurzy.

3. Bezpečnost a problematika sjíždění jezů

Jezům je věnována značná pozornost, protože se s nimi na našich řekách často setkáváme, řešíme zde otázky: bezpečnost jezů, možnosti průjezdů, technika průjezdu, záchrana na jezech, dopomoc na jezech,... Vše je nejdříve vysvětleno teoreticky, následují praktické ukázky a samotný výcvik.

4. Záchrana a sebezáchrana na vodě

Bezpečnost na vodě patří na první místo, proto po celou dobu školení věnujeme této otázce zvláštní pozornost. Při výcviku vždy upozorňujeme na možná nebezpečí. Teoreticky Vám vysvětlíme a prakticky ukážeme způsob poskytování záchrany na nebezpečných místech, sebezáchrany v proudu, práci s záchranným pytlíkem apod. Součástí školení je tzv. "Řešení krizových situací na vodě". Při tomto cvičení sami zjistíte, že v případě nehody není ani nastoupení do lodi tak snadné.

5. Řešení krizových situací

Na modelových situacích si vyzkoušíme řešení krizových situací. Jedním z Vašich úkolů bude splnit určitý úkol v časovém limitu. Budete nuceni zorganizovat záchranou akci tak, abyste neopomněli hlavní zásady, podle konkrétní situace zvolit optimální způsob záchrany apod. Sami se v praxi přesvědčíte, jak teoreticky jednoduché řešení může být v časové tísni v praxi obtížné.

6. První pomoc

Seminář o poskytování první pomoci nejen na vodě, ale i v běžném životě. Kromě zajištění zákl. životních funkcí bude vašim úkolem komunikace s dispečerem až do příjezdu záchranné služby. Součástí je také praktický nácvik resustitace.

7. Teorie

Součástí školení jsou i teoretické přednášky na téma klasifikace vodních toků, kilometráž řek, záchranné pomůcky na vodě, právní předpisy a organizace kurzu vodní turistiky, nebezpečí úrazů a první pomoc při vodní turistice. Na konci školení účastníci píšou písemný test.

  hodnocení školení některými absolventy

  lektorský sbor

Telefon: +420 775 748 800 || Email: info@ingetour.cz